שותפים

#

איגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית www.1202.org.il

#

Pass the Word, Israel www.sisma.org.il

#

Child Lures Prevention, Vermont, U.S www.childluresprevention.com

#

Child in Danger, St. Petersburg, Russia www.domdetiam.ru